ليست سفارشات

در اين صفحه مي توانيد همه سفارشاتي كه توسط بازاريابهاي مختلف براي شما ارسال شده است را مديريت كنيد

در بالاي صفحه سيني ابزار براي جستجوي قرار داده شده است كه گزينه هاي مختلفي براي جستجو دارد مانند:

نام فروشگاه: آنرا از ليست انتخاب كنيد تا همه سفارشات فروشگاه انتخاب شده را مشاهده كنيد

نام كارمند (بازارياب) : نام بازارياب مورد نظر خود را از ليست انتخاب كنيد تا همه سفارشات آن بازارياب انتخاب شده را مشاهده كنيد

تاريخ سفارش: از تقويم تاريخ مورد نظر خود را انتخاب كنيد تا همه سفارشات آن تاريخ انتخاب شده را مشاهده كنيد

تاريخ پرداخت: از تقويم تاريخ مورد نظر خود را انتخاب كنيد تا همه سفارشات آن تاريخ انتخاب شده را مشاهده كنيد

روش پرداخت: از ليست انتخاب كنيد تا همه سفارشات با نوع پرداخت مورد نظر انتخاب شده را مشاهده كنيد

تعيين وضعيت: با انتخاب اين عنوان نيز فقط سفارشات همان وضعيت نمايش داده مي شود.

order_panel.jpg

جدول سفارشات

در روي ليست 2 گزينه خاص وجود دارد

·  آيكون چاپ: با كليك بر روي اين آيكون شما مي توانيد نسخه چاپي سفارش را تهيه كنيد. براي چاپ كافي است تا كليد Ctrl+P ( كنترل و پي ) را بزنيد ( بهتر است تا از مرورگر كروم استفاده كنيد)

·  آيكون تعيين وضعيت:  با هر بار كلكي بر روي اين آيكون وضعيت سفارش عوض مي شود وضعيتهاي موجود به شرح زير است

o  ثبت سفارش: زماني كه يك سفارش براي بار اول ثبت مي شود در اين وضعيت قرار داده مي شود

o  حمل شد

o  بسته شد

o  آرشيو شد

انتخاب ساير وضعيتها بر عهده شماست و مي توانيد بر طبق نيازتان آنها را تغيير دهيد

order_list.jpg


نمونه چاپ

print.jpg