فرم فعال سازي سيستم

فرم "مشخصات مركز پخش" از 2 بخش جداگانه تشكيل شده است، يكي اطلاعات خاص مركز پخش بوده  و ديگري فرم اطلاعات پرداخت هزينه مي باشد كه توضيح داده مي شود

1-  فرم اطلاعات مركز: روي اين فرم گزينه هاي زير وجود دارد

·  برچسب نارنجي: وضعيت كلي پنل شما را نمايش مي دهد

·  شناسه مدير: معمولا شماره اي كه با آن ثبت نام نموده ايد را نشان مي دهد

·  كد مركز: هنگام فعال سازي به شما تخصيص داده شده است. اين عدد بايد توسط بازاريابها و از روي گوشي براي شما ارسال شود تا در پنل شما ثبت نام شوند

·  بازديد: تعداد ورود شما به سيستم را نشان مي دهد

·  تلفن: شماره تلفن هاي مركز خودر بنويسيد.

·  موبايل: شماره تلفن همراه مركز خود را بنويسيد

·  ايميل مشتري: ايميل خود را بنويسيد

·  نام مركز : نام كامل مركز خود را بنويسيد

·  آدرس محل: آدرس كامل مركز خود را بنويسيد

2-  فرم محاسبه هزينه هاي سيستم:

·  روز اعتبار باقي مانده: براساس تاريخ شروع و خاتمه اعتبار شما كه از زمان اولين پرداخت فعال سازي سيستم محاسبه مي شود مانده روز اعتبار شما بدست مي آيد و نمايش داده مي شود

·  توضيحات: توضيحات لازم براي شما نوشته شده است

·  تاريخ ثبت نام: تاريخي كه در سيستم ثبت نام شده ايد

·  تاريخ شروع اعتبار: تاريخي كه اولين مرتبه اقدام به پرداخت هزينه فعال سازي نموده ايد

·  تاريخ خاتمه اعتبار: تاريخ به فاصله يكسال كه بر مبناي تاريخ ثبت نام شما محاسبه شده است

·  تعداد كارمند موجود: جمع تعداد كارمندان فعال شما در سيستم نمايش داده مي شود

·  تعداد كالاي موجود: جمع تعداد كالا هاي فعال شما در سيستم نمايش داده مي شود

·  تعداد فروشگاه موجود: جمع تعداد فروشگاههاي فعال شما در سيستم نمايش داده مي شود

·  تعداد كارمند مجاز: اين عدد نشان دهنده تعداد كارمندي است كه شما مي توانيد در سيستم فعال كنيد

·  تعداد كالاي مجاز: اين عدد نشان دهنده تعداد كالائي است كه شما مي توانيد در سيستم فعال كنيد

·  تعداد فروشگاه مجاز: اين عدد نشان دهنده تعداد فروشگاهي است كه شما مي توانيد در سيستم فعال كنيد

·  تعداد كارمند مورد نياز: تعداد كارمند يا بازارياب فعال مورد نياز خود را بنويسيد. دقت كنيد شايد شما 10 بازارياب داشته باشيد اما فقط 5 نفر آنها فعال هستند بنابر اين مي توايند عدد 5 را انتخاب كرده  هزينه آنرا پرداخت كنيد (فقط عدد بنويسيد)

·  تعداد كالاي مورد نياز: تعداد كالائي كه مي خواهيد در سيستم وارد و از آن استفاده كنيد را بنويسيد (فقط عدد بنويسيد)

·  تعداد فروشگاه مورد نياز: تعداد فروشگاه فعالي كه براي كار نياز داريد را بنويسيد. (فقط عدد بنويسيد)

با نوشتن عدد صحيح داخل هر كادر كارمند، كالا يا مشتري هزينه قابل پرداخت محاسبه و در همان خط نمايش داده شده و جمع كل نيز در زير نشان داده مي شود

ممكن است عدد كه در اين فرم ديده مي شود با عددي كه براي بانك ارسال مي شود كمي اختلاف داشته باشد ( معمولا عدد بانك كمتر "ارزانتر" خواهد بود ) عددي كه با بانك ارسال مي شود در سمت سرور و با دقت كامل محاسبه شده است و قابل دفاع و قابل اعتماد مي باشد

تذكر مهم: مبلغ پرداخت شده در اين سيستم قابل برگشت نمي باشد

نكته مهم: كد مركز براي شما اهميت دارد. بازاريابها يا كارمندان شما با وارد نمودن صحيح اين شماره در دستگاههاي خود و ارسال آن در پنل شما ثبت نام مي شوند. اگر اين شماره را نداشته باشيد نمي توانيد بازارياب داشته باشيد و عملا نمي توانيد از سيستم استفاده كنيد. اين شماره را به صورت صحيح با بازاريابها داده تا بتوانند به سيستم شما متصل شوند.

center.jpg


هزينه ها و فعال سازي

هزينه هاي اندكي براي استفاده از خدمات اين سامانه در نظر گرفته شده است

دوره مالي سامانه يكساله و روزشمار مي باشد كه از زمان فعال سازي شروع مي شود
هرنوع افزايش تعداد امكانات در سيستم از تاريخ اقدام تا تاريخ آخر دوره مالي شما بصورت روز شمار محاسبه مي شود

يعني اگر شش ماه از سال مالي شما گذشته باشد هزينه شما بصورت نصف مبلغ اصلي محاسبه مي شود

توجه: حداقل هزينه پرداختي 5000 ريال ( محدوديت پرداخت آنلاين بانكي ) مي باشد

در اين سيستم براي موارد زير هزينه دريافت مي شود

·  براي هر كارمند ( بازارياب) كه در سيستم فعال باشد بايد حق عضويت پرداخت كنيد. بنا بر اين شما مي توانيد بازارياب هاي خود را فعال يا غير فعال كنيد تا تعداد آنها در محدوده مجاز نگه داريد.

·  براي هر كالا كه در سيستم تعريف استفاده مي كنيد بايد هزينه پرداخت كنيد

·  براي هر مشتري كه در سيستم استفاده مي كنيد بايد هزينه پرداخت كنيد

محاسبه سيستم در سمت سرور انجام و آنچه به بانك براي پرداخت ارسال مي شود درست و مبناي محاسبه مي باشد

هزينه هاي پرداخت شده غير قابل برگشت مي باشد.