ليست اعضاي مركز:

كارمندان ( بازاريابها) كه بخواهند با شما كار كنند لازم است تا از داخل برنامه خود كد مركز شما را در سيستم وارد نموده و فرم را تكميل و دكمه ثبت نام را بزنند

اگر فرايند ثبت نام درست صورت گرفته باشد شما مي توانيد مشخصات هر بازارياب را در اين فرم مشاهده كنيد

كه شامل نام و نام خانوادگي، شماره تلفن و شماره همراه ، شناسه و ساير اطلاعات ديگر مي باشد

شناسه كدي است كه براي هر كاربر منحصر به فرد مي باشد

شما بعنوان مدير مركز مي توانيد با كليك بر روي آيكون وضعيت روبروي نام بازارياب وضعيت وي را عوض كنيد

با قرار گرفتن موشواره (موس) روي اين آيكون وضعيت كنوني بازارياب نوشته مي شود

دقت كنيد اگر بازاريابي اشتباها در پنل شما ثبت نام كرده وي را فعال نكنيد تا بتواند به اطلاعات كالا و مشتريان شما دسترسي پيدا كند

اگر بازاريابي با شما كار نمي كند وي را در وضعيت قرمز يا زرد قرار دهيد تا بتواند جابجا شده و به مركز ديگري ملحق شود

member.jpg