تنظيمات

در اين صفحه شما همه منوهاي قابل استفاده توسط كاربران را تعيين خواهيد نمود

گزينه هاي قرار گرفته روي سيني ابزار

كليد افزودن اطلاعات جديد: براي اضافه كردن يك عنوان جديد به منوي انتخاب شده مي باشد

منوي گروه بندي: اين منو گروه هاي سيستم را نمايش مي دهد. با تغيير منو ليست زير آن هم عوض مي شود

لينك مقادير پيش فرض: با كليك بر روي اين لينك تمام اطلاعات موجود در همه منوهاي شما حذف و مجددا اطلاعات اصلي سيستم نوشته مي شود.

اگر اولين مرتبه است كه وارد اين پنل شده ايد يكبار اين لينك را كليك كنيد تا منو هاي پيش فرض برايتان اضافه شود

فرم اطلاعات شامل عنوان و مقدار است كه نوشتن عنوان ضرور است اما نوشتن مقدار فقط براي موارد خاصي مانند مشخصات مركز مثل تلفن، آدرس، ايميل و غيره ضروري است

member_panel.jpg